Renoveringstips från Bygginstruktioner.com

Bygginstruktioner.com erbjuder en ”guide till husbygge” – med bygguide och renoveringstips uppbyggda kring tre frågor.

  • Har du råd att genomföra byggnationen?
  • Har du kunskapen att bygga själv eller bör hantverkare anlitas?
  • Vad får du bygga och vad kräver tillstånd?

Oavsett vilka renoveringstips som ges är det viktigt att utgå från dessa tre frågor. Detta oavsett om det handlar om att lägga nytt golv i köket eller om ett attefallshus ska byggas upp.

Fakta – Grund – Renoveringstips

Artiklarna på webbplatsen är uppbyggda utifrån:

Fakta

Vad är ett attefallshus och vilka regler gäller för att ställa upp ett sådant hus? Vilka regler behöver följas och vilka ansökningar behöver ske? Genom att först presentera en specifik byggnation blir det lättare för läsaren att följa med i resonmenagent kring ritningar, projektering och planering.

Grund

Andra steget är att ge grundliga instruktioner om hur byggnationen ska genomföras. Detta med steg-för-steg guider som visar detta pedagogiskt. Det som skulle kunna gjort dessa guider bättre hade varit video eller bilder då det i vissa fall blir svårt att följa olika resonemang och guider.

Renoveringstips

Renoveringstips kan vara allt från val av färg på stuprännor till hur hållfast ett tak behöver vara. Det gäller däremot att skilja på ”regler” och ”tips”. Regler är något alla måste förhålla sig till och följa. I annat fall finns risken för böter. Detta medan renoveringstips är ”frivilliga” tips. Det kan vara smart att läsa dem, fundera över dem och sedan ta beslut om de ska följas eller inte. Det är ofta renoveringstips som gör att renoveringen inte bara blir praktisk – utan även estetisk.

Guide till husbygge – i mindre format

Även om webbplatsen presenteras med att ge en ”guide till husbygge” så är det inte alla hus som omfattas av de artiklar som presenteras. Det gäller nämligen de mindre husbyggen som sker som exempelvis friggebodar och attefallshus. Några av de artiklar som framförallt lyfts fram är:

  • Attefall eller friggebod (Lär dig skillnaden mellan dessa byggnationer)
  • Regler friggebod (Vad krävs för att det ska klassas som friggebod?)
  • Inreda en friggebod (Hur kan det ske mest funktionellt och estetiskt?)
  • Bygginstruktioner (Första steget till ett lyckat byggprojekt är bygginstruktioner)

För personer som söker renoveringstips inom dessa byggnationer kan webbplatsen ha flera tips att ge på vägen till en lyckad byggnation.